Kontakt

Nasz Facebook

Facebook Hospicjum

Z życia hospicjum

Perfect Facebook Like Box Sidebar

O nas PDF Drukuj Email

 

Czy do końca znamy siebie

Idea powołania Stowarzyszenia pojawiła się w 2003 r.. Inicjatorem działań zmierzających do jej zrealizowania był ks. Marek Kujawski ze Zgromadzenia Palotynów, twórca ruchu hospicyjnego na Pomorzu Zachodnim, założyciel oraz wieloletni dyrektor i opiekun duchowy stacjonarnego hospicjum - Gościniec Królowej Apostołów w Szczecinie.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 31 osób odbyło się w dniu 22 lutego 2003 r. w Urzędzie Miasta Szczecin.. Gmina Miasta Szczecin była przychylna inicjatywie powołania nowego stowarzyszenia. Efektem zebrania było podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia. Zebranie nadało Stowarzyszeniu statut oraz wybrało Komitet Założycielski. W skład komitetu weszli Beata Ciborowska, Maria Cygan i Robert Grasza.

Zadaniem komitetu było przeprowadzenie prac rejestracyjnych Stowarzyszenia.

22 marca 2003 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dokonało wyboru pierwszych władz organizacji. Prezesem Stowarzyszenia została Lucyna Wnuczyńska. Wybrano także pozostałych członków zarządu oraz wyłoniono drugi organ Stowarzyszenia, komisję rewizyjną. 9 maja 2003 r. Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Początki posługi hospicyjnej Stowarzyszenia były bardzo trudne, doskwierał przede wszystkim brak lokalu, w którym Stowarzyszenie mogło działać. Próby uzyskania lokalu od Miasta Szczecin zakończyły się fiaskiem, gdyż poparcie szczecińskiej gminy dla Stowarzyszenia z czasem gwałtowanie zmalało. W lutym 2005 r. walne zebranie członków Stowarzyszenia dokonało zmiany prezesa Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu została Aleksandra Mazur. Nowy Zarząd określił kierunek aktywności hospicyjnej Stowarzyszenia. Uznano, że Stowarzyszenie skupi swą działalność na obszarze powiatu polickiego. Gmina Police przychylnie odniosła się do inicjatywy. Dowodem zaangażowania polickiej gminy było oddanie Stowarzyszeniu w użytek lokalu, który po przeprowadzeniu gruntownego remontu, siłami Stowarzyszenia, służy jako siedziba organizacji.

Pod koniec roku 2005 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów uzyskało prawny status organizacji pożytku publicznego.

Celem działania Stowarzyszenia jest niesienie medycznej i nie medycznej opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej, oraz udziela wsparcia ich rodzinom.. Stowarzyszenie podpisało umowę z prywatną praktyką lekarską na prowadzenie opieki medycznej nad naszymi podopiecznymi. Ponadto obejmujemy naszych podopiecznych opieką wolontaryjną,

Do dyspozycji chorych i ich rodzin są lekarze, pielęgniarki, psycholog, duszpasterz i pracownik socjalny. W uzasadnionych przypadkach służymy pomocą socjalną. Użyczmy naszym podopiecznym specjalistycznego sprzętu medycznego takiego jak łóżka elektryczne , materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu itd.

Wszystkie nasze działania są pełnione nieodpłatnie . Działania nasze prowadzone są w domach chorych.

Środki na prowadzenie działalności zdobywamy ze zbiórki 1% podatku, zbiórek do puszek. Przystępujemy do konkursów na prowadzenie opieki hospicyjnej w gminach powiatu polickiego .

Aby przybliżyć ideę wolontariatu i opieki hospicyjnej uczestniczymy we wszelkich festynach i targach organizowanych w powiecie polickim. Ponadto sami organizujemy coroczny festyn dla mieszkańców. Nasi wolontariusze medyczni i nie medyczni, aby podnosić swoje kwalifikacji uczestniczą w szkoleniach w całej Polsce. Sami również organizujemy konferencje na które zapraszamy gości z Polski i Niemiec. Wszystko to służy pogłębianiu naszej wiedzy.

Zadaniem Stowarzyszenia jest także pozyskiwanie nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia opieki hospicyjnej. Współpracujemy z hospicjami w Paswalku i Greifswaldzie na terenie Niemiec.

Świadcząc hospicyjną opiekę domową dla mieszkańców powiatu polickiego niejednokrotnie spotykaliśmy się sytuacją gdy chory wymagał opieki stacjonarnej opieki hospicyjnej jednakże nie uzyskał jej z powodu braku miejsc w hospicjum stacjonarnym. Świadomość potrzeb związanych z opieką nad chorymi na choroby nowotworowe spowodowała, że postanowiliśmy podjąć trud budowy hospicjum stacjonarnego na terenie powiatu polickiego.Na ten cel pozyskaliśmy ziemię i budynek do adaptacji i rozbudowy. Budowa już trwa.

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów jest organizacją świecką.