Kontakt

Nasz Facebook

Facebook Hospicjum

Z życia hospicjum

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Pytania i Odpowiedzi do przetargu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ola   
piątek, 09 czerwca 2017 10:55

Do Pytania i Odpowiedzi

 

Pytanie 1 - Proszę o odpowiedź czy technologia kuchni i pomieszczeń technicznych wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak to prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź 1 - Wyposażenie w  kuchni w urządzenia nie wchodzi w zakres zadania z wyjątkiem ujętych w projekcie instalacji sanitarnych i przedmiarach. Wyposażenie pozostałych pomieszczeń   wg opisu do technologii hospicjum ( architektura) , projektu instalacji wewnętrznych i przedmiarów.

Pytanie 2 - Proszę o odpowiedź czy dopuszczalna jest zamiana rur miedzianych na instalacji centralnego ogrzewania na rury stalowe ocynkowane w systemie zaciskanym np. KAN-STEEL?

Odpowiedź 2 - Nie jest dopuszczalna taka zamiana.

Pytanie 3 - Proszę o odpowiedź jakiego typu armatura sanitarna ma być zastosowana (baterie i urządzenia sanitarne)?

Odpowiedź 3 - Armatura sanitarna wg projektu sanitarnego i opisu technologii hospicjum zawartego w projekcie architektonicznym.

Pytanie 4 - Czy kabiny natryskowe mają być montowane, czy np. zasłony i ścianki działowe. Czy mają być brodziki natryskowe, kratki czy może odwodnienia liniowe?

Odpowiedź 4 - Należy zastosować odwodnienie liniowe oraz obudowę ze szkła hartowanego , wjazd pod prysznic wózkiem inwalidzkim.

Uwaga : 1. Integralną częścią projektu jest opis do technologii hospicjum zawarty w projekcie architektonicznym.

2. Budynek hospicjum stanowi obiekt służby zdrowia , wszystkie zastosowane materiały i technologie muszą spełniać wymagania dla tego typu obiektów.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że żaden producent nie da 96 miesięcznej gwarancji na urządzenia, również uzyskanie Gwarancji Wad i Usterek na 96 miesięcy jest niemożliwe gdyż firmy ubezpieczeniowe nie dają takich gwarancji na dłużej niż 5 lat ?? W związku z powyższym prosimy o zmianę kryterium oceny ofert i zmniejszenie przedziału czasowego dla gwarancji.

Odpowiedź 5- Zamawiający nie zmienia kryterium oceny ofert.

Pytanie 6- Prosimy o wprowadzenie zapisu do umowy: Wykonawca udziela na wbudowane i dostarczone urządzenia gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.

Odpowiedź 6 - Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i wbudowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

Pytanie 7 - W załącznikach do przetargu brak projektu technicznego na wentylację  mechaniczną. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź 7 - Projekt - "Instalacje sanitarne wewnętrzne " opracowany przez mgr inż. Andrzeja Gogulskiego zawiera projekt wentylacji mechanicznej.

Pytanie 8 - Proszę o odpowiedź jakiego typu kolektory należy przyjąć do oferty. Proszę o podanie parametrów technicznych. Zaprojektowane kolektory próżniowe Vitosolic 100 nie są już produkowane. Czy należy kierować się powierzchnią kolektorów?

Odpowiedź 8 - Należy zastosować kolektor zamienny o tych samych parametrach technicznych i jakości oraz   nie krótszej gwarancji niż zastosowane w projekcie.

Pytanie 9 - Proszę o odpowiedź jaki kocioł należy przyjąć do oferty? Proszę o podanie parametrów technicznych. Zaprojektowany kocioł z palnikiem atmosferycznym z uwagi za wprowadzenie dyrektywy został już wycofany z produkcji, możliwe jest tylko zastosowanie kotła kondensacyjnego

Odpowiedź 9 - Należy zastosować kocioł kondensacyjny o tej samej mocy z możliwością zasilania instalacji 70/50st.C i porównywalnej jakości do zastosowanego w projekcie.

Pytanie 10 - Proszę o wyjaśnienie w jakich pomieszczeniach mają być zamontowane baterie umywalkowe bezdotykowe (elektroniczne). Z dokumentacji projektowej to nie wynika. A w kosztorysie podano 13 szt.

Odpowiedź 10 - W opisie technologii ( architektura)  określono pomieszczenia , w których należy zastosować specjalne urządzenia i baterie , ilość zgodna z przedmiarem.

 

Poprawiony: piątek, 09 czerwca 2017 20:25