Kontakt

Nasz Facebook

Facebook Hospicjum

Z życia hospicjum

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Modlitwa wolontariusza PDF Drukuj Email

MODLITWA WOLONTARIUSZA
HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW

Królowo Apostołów, do Ciebie zanosimy nasze pokorne prośby,abyś wyjednała nam Hospicjantom wszelkie potrzebne łaski do służby choremu.

Matko Chrystusowa, któraś patrzyła na ból i mękę swego Syna zanurzaj chorych w swoim Sercu.
Matko Bolesna- podtrzymaj cierpiących swoją boleścią
Matko Najmilsza-uśmiechnij się w gasnących oczach
Matko Dobrej Rady- ożywiaj nadzieję
Panno Łaskawa- przełam wieże samotności
Panno Wierna - bądź do końca
Uzdrowienie Chorych - przyjdź przez nasze ręce
Stolico Mądrości - powiedz? tak?, gdzie mówią? nie?
Królowo Aniołów - trzymaj Swą straż
Królowo Męczenników - wyzwalaj nas
Pocieszycielko Strapionych - przemów naszymi ustami do płaczących.
Królowo Apostołów - Tyś Najlepszą Matką, naucz nas nieść ukojenie, naucz nas leczyć rany duszy i ciała, otwórz nam drzwi, które prowadzą konających do Boga.
Niech Duch Święty przenika nasze serca, umysły i prowadzi za Twą przyczyną

przez Chrystusa Pana naszego Amen.